۱۰ پند ِ سودمند برای ِ تازه‌عروس‌ها و تازه‌دامادها – بخش ۲

پند ِ سودمند ِ ۱

زنده‌گی ِ سکسی‌تان را به دست ِ بخت و شانس نسپارید

می‌خواهم با سکس بی‌آغازم چرا که دقیقاً همان چیزی است که هیچ کسی در جشن ِ عروسی‌تان روبه‌روی‌تان نمی‌ایستد تا در باره‌ی ِ آن با شما حرف بزند. آن‌ها خصوصی هم شما را پس از جشن کنار نمی‌کشند تا پندی درباره‌ی ِ آن به شما بدهند. با این همه، حتّا اگر تجربه و کارکشته‌گی ِ سکسی ِ زیادی هم داشته باشید باز هم شاید نیازمند ِ این پند ِ ویژه باشید.

منظور ِ من از «بخت و شانس» خود-جوشی است، پس می‌توانستم این گونه هم بگویم که: «برای ِ روان نگاه داشتن ِ زنده‌گی ِ سکسی‌تان پشت‌تان به خود-جوشی گرم نباشد».

خیلی از ما دچار ِ این باور شده ایم که سکس در به‌ترین حالت‌اش خود-جوش است، و پس از این که می‌زناشوییم هم باید خود-جوش باشد. ولی سکس در به‌ترین حالت‌اش بسیار کم پیش می‌آید که خود-جوش باشد. شاید گویی هست ولی نی‌ست. حتّا بختکی‌ترین سکس هم این گونه نی‌ست: شما غریبه‌ی ِ پرکششی را در می‌کده‌ای می‌بینید، تصمیم می‌گیرید با هم به خانه بروید، و با هم سکس خواهید داشت. چنین چیزی خود-جوش نبود. تازه‌گی داشت ولی خود-جوش نبود. پیش از این که از می‌کده بیرون بروید – و احتمالاً خیلی پیش از آن حتّا – دقیقاً می‌دانستید که می‌خواهید در پایان ِ عصر ِ آن روز به چه کاری بپردازید. شما از پیش چنین چیزی را می‌دیدید، داشتید برای‌اش برنامه می‌ریختید. حتّا شاید اصلاً به همین دلیل به می‌کده رفتید. با این که شاید سکس ِ آن شب‌تان با آن غریبه‌ی ِ شگفت‌انگیز شورمندانه و وحشی بوده باشد – و شاید پیچ‌وخم ِ ناپیش‌بینانه‌ای با این هم‌دم ِ سراپا-تازه به خود گرفته باشد – خود-جوش نبوده است. پس چه چیزی خود-جوش است؟ برای ِ نمونه، اگر در راه ِ خانه یکی از شما ناگهان پیش‌نهاد می‌داد که در راه بی‌ایستید تا غذای ِ بیرون‌بر ِ چینی بخرید، چنین چیزی می‌توانست خود-جوش باشد – بدون ِ برنامه‌ریزی، ناپیش‌بینانه، و انجام‌یافته در لحظه.

اکنون به قرار ِ عشقولانه بی‌اندیشید. (منظور ِ من قرار ِ عشقولانه در نقطه‌ای از رابطه است که شما و هم‌دم‌تان سطحی از تماس ِ سکسی را از پیش آغازیده اید.) وظیفه‌ی ِ قرار ِ عشقولانه چی‌ست؟ قرار در واقع برای ِ چی‌ست؟ آیا در واقع برای ِ رفتن به سینما، یا قدم زدن در موزه، یا بازی ِ تنیس، یا خوردن ِ غذا است؟ با هم خوش گذراندن و هم‌دیگر را به‌تر شناختن حتماً کارکردهای ِ بااهمیّتی از یک قرار هستند، ولی همه‌ی ِ این‌ها تا اندازه‌ی ِ زیادی زمینه‌ساز ِ داشتن ِ تماس ِ سکسی در پایان ِ قرار هستند. به دیگر سخن، قرار به گونه‌ای «آیین ِ خواست‌گاری» است. بسیاری از گونه‌های ِ جان‌وری آیین ِ خواست‌گاری دارند – زنجیره‌ای از رفتارها که نر و ماده به عنوان ِ پیش‌درآمدی بر تماس ِ سکسی با هم می‌درکنشند انجام می‌دهند تا آن‌ها را برای ِ آن کار بی‌آمادد آماده کند. اگر آن زنجیره در نقطه‌ای در این میان بریده شود، سکس در پایان رخ نخواهد داد. آیین ِ خواست‌گاری می‌تواند گستره‌ای از کارها را دربرگیرد، از جنبیدن‌های ِ قالب‌گونه درست پیش از هم‌قفلی – «رقص‌های ِ جفت‌گیری» – گرفته تا کنش‌مندی‌هایی که در سراسر ِ روزهای ِ پیش از تماس ِ سکسی رخ می‌دهند – برای ِ نمونه، ساخت ِ آشیانه در برخی از گونه‌های ِ پرنده‌ها. همه‌ی ِ سکس‌های ِ هم‌رأیانه رضایت‌مندانه میان ِ مردان و زنان با گونه‌ای از آیین ِ خواست‌گاری، حتّا شده بسیار اندک، آغاز می‌شوند.

ویژه‌گی ِ تعریف‌گرانه‌ی ِ یک قرار این است که زمان ِ بسیار زیادی از پیش برای ِ آن گذاشته شده است. به همین دلیل هم نام ِ آن را قرار گذاشته اند، چیزی که در مخ‌زنی ِ کافه‌ای و خیابانی نی‌ست. ولی هر دوی ِ این‌ها پارمایه‌ی ِ جزء ِ اساسی ِ همه‌ی ِ آیین‌های ِ خواست‌گاری ِ انسانی را دارند: توجّه. توجّه نیرومندترین ِ شهوت‌افزا است. و هنگامی که شما و کسی دیگر دارید کم‌کم خودتان را برای ِ تماس ِ سکسی می‌آمادید آماده می‌کنید، دُز ِ بالایی از آن را به هم‌دیگر می‌دهید. به هم‌دیگر چشم و گوش می‌سپارید. حتّا شاید هم‌دیگر را لمس کنید – در آغوش کشیدن، دست دور ِ کمر ِ هم انداختن، یا فقط گرفتن ِ دست ِ هم‌دیگر – و توجّه ِ زیادی به آن نشان دهید. و این کار را تا ساعت‌ها انجام دهید! طبیعی است که آماده‌گی و خواست ِ بسیار بیش‌تری برای ِ داشتن ِ سکس در پایان ِ آن آیین ِ خواست‌گاری خواهید داشت، چیزی که ما آن را قرار می‌نامیم.

هیچ چیز ِ خود-جوشی در باره‌ی ِ سکس نی‌ست که در پایان ِ قرار رخ دهد. این موضوع خودانگیخته و بی‌آماده‌گی نی‌ست؛ شما از پیش برای ِ آن برنامه ریخته اید. شاید حتّا از چند روز پیش از آن قرار نتوانسته اید به چیزی جز آن سکس بی‌اندیشید، سکس‌ای که در پایان ِ آن قرار از پیش می‌دیدید. (و کاملاً یقین دارید که هم‌دم‌تان هم آن را از پیش می‌دیده و برای ِ آن برنامه می‌ریخته است.) زمان ِ زیادی را برای ِ آن کنار گذاشته اید، شاید حتّا یک روز ِ تمام، تا آیین ِ خواست‌گاری‌ای انجام شود که این یقین به دست آید که سکس در پایان ِ کار انجام خواهد شد. خود-جوش؟؟

حالا به زناشویی بی‌اندیشید. از ماه‌عسل، بلندترین ِ قرار ِ زنده‌گی‌تان، برگشته اید، و به سراغ ِ کارهای ِ روزانه‌ی‌تان رفته اید. اگر پیش از این با هم نزیسته باشید، حواس‌تان به آن است، و دارید توجّه و انرژی ِ فراوانی می‌گذارید تا به هم‌زیستی و روش ِ زنده‌گی ِ مشترکی دست یابید. افزون بر این، شغل‌تان توجّه و انرژی و به ویژه زمان ِ زیادی از شما خواهد گرفت.

اگر مانند ِ بیشتر ِ مردم باشید، این چشم‌داشت را دارید که زنده‌گی ِ سکسی‌تان خود-جوش پیش رود. شاید چند وقتی چنین پیش رود، ولی تنها چند مدتی. اگر مانند ِ بیش‌تر ِ زوج‌هایی که من می‌شناسم باشید، دیر یا زود خواهید فهمید که کم‌تر از چشم‌داشت‌تان با هم در حسّ و حال ِ سکسی می‌خوابید، البتّه با این فرض که شما دو نفر هر شب در یک تخت با هم می‌خوابید. هر دو خسته و گرسنه پس از یک روز ِ کاری ِ دراز و پر از فشار ِ روانی به خانه می‌آیید. تا شام را بخورید و همه چیز را بپاکیزید پاکیزه کنید، دیگر دیر شده است و خسته‌تر هم شده اید. از بین ِ گزینه‌های ِ گوناگونی که شاید حال ِ انجام ِ آن‌ها را داشته باشید، می‌توان تماشای ِ تلویزیون یا ورق زدن ِ یک کاتالوگ را نام برد. (سکس، مانند ِ ورزش، نیازمند ِ تلاش ِ فیزیکی و تمرکز ِ ذهنی است. شما آماده‌گی ِ انجام یک دست تنیس را هم نخواهید داشت.)

البتّه روزهایی هستند (و من آرزوی ِ شمار ِ زیادی از این روزها را برای ِ شما دارم) که هر دوی ِ شما کلّ ِ روز را با اندیشیدن به سکس گذرانده اید – در کل حواس‌تان تنها به سکس بوده و به فکر ِ حال و حولی هستید که شما و هم‌دم‌تان همین که به خانه برسید می‌توانید داشته باشید. آخ جان! خود-جوش بودن در این جا در خدمت ِ شما خواهد بود و اهمیّتی ندارد که دیر-وقت است و شما هر دو خسته اید. ولی حتّا اگر هر دوی ِ شما رانش ِ سکسی ِ تن‌درستی داشته باشید – یعنی، هر دو بخواهید هر چه زودتر روی ِ دیگری بپرید – فقط گاهی وقت‌ها هم‌گام خواهید بود. برای ِ نمونه، اگر هر یک از شما تقریباً نیمی از وقت‌ها روز ِ سکسی‌اش باشد، پس هر دوی ِ شما تنها در یک روز از هر چهار روز هم‌گام خواهید بود. و اگر برای ِ هر یک از شما روزهای ِ سکسی میان‌گین از هر سه روز یک بار رخ دهد، از هر ۹ روز یک بار هم‌گام خواهید بود. در روزهای ِ دیگر، آن یک از شما که چندان علاقه‌ای ندارد ورزش ِ خوبی انجام خواهد داد و خود را با دیگری می‌هم‌آهنگد – شاید هم نه.

(این عددها وابسته به پیش‌فرض ِ واقعاً-بحث‌پذیری هستند، این که سکس ِ درخواستی ِ شما و سکس ِ درخواستی ِ هم‌دم‌تان به گفته‌ی ِ آماردان‌ها روی‌دادهای ِ ناوابسته باشند – یعنی سکس ِ درخواستی ِ شما اثری روی ِ سکس ِ درخواستی ِ هم‌دم‌تان و وارون ِ آن نداشته باشد. روشن است که این‌ها روی‌دادهای ِ به‌کل ناوابسته نی‌ستند، ولی روی‌دادهای ِ به‌کل وابسته هم نی‌ستند. و شاید برخی از دوستان‌تان از پیش به شما گفته باشند که بی‌شک گویا خواست ِ آن‌ها و هم‌دم‌شان برای ِ سکس روی‌دادهای ِ ناوابسته هستند. در هر حال، اگر دو روی‌داد (سکس ِ درخواستی ِ شما در یک روز ِ فرضی و سکس ِ درخواستی ِ هم‌دم‌تان) از دید ِ آماری ناوابسته باشند، پس احتمال ِ این که آن دو روی‌داد در روز ِ یک‌سانی رخ دهند برابر با احتمال ِ درخواست ِ شما ضرب در احتمال ِ هم‌دم ِ شما است. بنابراین اگر هر کدام از شما میان‌گین هر یک روز در میان نیاز به سکس داشته باشد احتمال ِ آن می‌شود ۵۰ درصد یا ۰.۵، و ۰.۵ ضرب در ۰.۵ می‌شود ۰.۲۵ یا ۲۵ درصد – که به معنای ِ یک روز از هر چهار روز است. اگر احتمال ِ فردی ِ هر کدام از شما ۰.۳۳ باشد، پس احتمال ِ مشترک ِ شما می‌شود ۰.۱۱ که به معنای ِ هر ۹ روز یک بار است.)

ولی بسامد ِ تعداد ِ تکرار ِ سکس فقط بسته‌گی به چیره شدن ِ رانش ِ جنسی بر خسته‌گی و کوفته‌گی ندارد. بلکه به زنجیره‌ی ِ خواست‌گاری که پیش از این گفتم هم وابسته است. به یاد آورید که در آن روزهایی که حواس‌تان فقط به سکس بوده است در باره‌ی ِ آن تنها نی‌اندیشیده اید بلکه آن را پیش‌بینیده اید، برنامه ریخته اید که چه می‌خواهید انجام دهید تا در پایان ِ روز رخ دهد. و در آن روزهای ِ خوش‌شانس که هر دوی ِ شما درباره‌ی ِ سکس می‌اندیشیدید، هر دو آن را می‌پیش‌بینیدید و برای آن برنامه می‌ریختید – داشتید هم‌چون آهن‌گری بر آن حلقه‌های ِ آغازین در زنجیره‌ی ِ رفتارهای ِ خواست‌گاری می‌کوبیدید، همان گونه که هنگامی که قرار می‌گذاشتید این کارها را انجام می‌دادید. پس حتّا حالا، پس از زناشویی هم، سکس‌ای که گویا خود-جوش است هم برنامه‌ریزی شده است. فقط این برنامه‌ریزی به روشنی ِ زمانی نی‌ست که داشتید قرار می‌گذاشتید.

پند ِ اخلاقی ِ داستان روشن است: نسپردن ِ زنده‌گی ِ سکسی‌تان به دست ِ بخت و شانس یعنی افزایش ِ احتمال ِ این که روزهای ِ سکسی ِ شما و هم‌دم‌تان هم‌آیندند بسیار همانند باشند – که یعنی نیّت‌مند بودن درباره‌ی ِ زنده‌گی ِ سکسی‌تان و برنامه‌مند بودن در باره‌ی ِ آن. ساده‌ترین راه برای ِ یقین داشتن از هم‌آیندی ِ شما دو نفر این است که از پیش به هم خبر دهید که در چنین حال و هوایی هستید. یک تماس ِ تلفنی در بعد از ظهر شاید همه‌ی ِ آن چیزی باشد که برای ِ راه انداختن ِ این حس نیاز است: هم‌دم‌تان می‌شنود که شما ام‌شب علاقه‌ی ِ ویژه‌ای به سکس دارید و، با احساس ِ خواستنی بودن، او هم کم‌کم علاقه‌مند می‌شوند و کوبیدن ِ آن حلقه‌ی ِ پیش‌بینی و برنامه‌ریزی را می‌آغازد. شاید شما دو نفر تصمیم بگیرید که، مثلاً، آن روز عصر به جای ِ خوردن ِ شام در خانه برای ِ شام بیرون بروید.

راه ِ دیگر برای ِ یقین یافتن از این که شما و هم‌دم‌تان در زمان ِ یک‌سانی حسّ ِ سکسی خواهید داشت، قرار گذاشتن است. یعنی، هر هفته یک یا دو بازه‌ی ِ زمانی را کنار خواهید گذاشت تا با هم کاری را انجام دهید که شما را می‌تواناید تا به هم‌دیگر توجّه نشان دهید، با آگاهی از این که این کنش‌مندی پیش‌درآمدی بر سکس خواهد بود. این روش پیش از زناشویی جواب می‌داد. بنابراین حالا هم جواب خواهد داد، و هم‌چنان در آینده هم جواب خواهد داد. (و هنگامی که بچّه‌دار شوید، اگر برنامه‌مند نباشید و قرار ِ عشقولانه نگذارید می‌توانید بوسه‌ی ِ وداع را بر زنده‌گی ِ سکسی ِ خود بزنید. در ادامه بیش‌تر بر سر ِ آن حرف خواهیم زد.)

هستند افرادی – بسیار کم‌تر از دهه‌ها پیش – که در نیّت‌مند و برنامه‌مند بودن در باره‌ی ِ زنده‌گی ِ سکسی‌شان مشکل دارند چرا که پرورش‌های ِ دوران ِ آغازین ِ کودکی به آن‌ها آموخته اند که سکس تا اندازه‌ای بد یا آلوده است. بنابراین، آن‌ها سبک ِ سکسی‌ای را بالانده اند توسعه داده اند که در آن باید کاملاً غرق ِ شور ِ سکسی شوند تا دیگر ناچار به این نی‌اندیشند که تصمیم ِ کنش‌گرانه‌ای برای ِ انجام ِ آن گرفته اند. اگر شما از این دسته آدم‌ها هستید، پس تماس ِ تلفنی با هم‌دم‌تان برای ِ گفتن ِ این که در آن حس و حال هستید، اگر بتوانید به زور هم شده این کار را انجام دهید، نه تنها شانس ِ رسیدن به آن چه می‌خواهید را افزایش می‌دهد بلکه تجربه‌ی ِ سرخوشانه‌ای هم خواهد بود – نخستین گام برای آزادسازی ِ سکسی ِ خودتان. بنابراین اگر حس و حال ِ شوخ-و-شنگولی دارید، روی ِ آن زغال‌های ِ داغ گام بگذارید و آن تماس ِ تلفنی را بگیرید. زنده‌گی ِ سکسی‌تان بااهمیّت‌تر از آن است که به دست ِ بخت و شانس سپرده شود.

درباره‌ی نویسنده

فرهاد سپیدفکر (بامَن)

نمایش همه‌ی مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + 9 =