۱۰ پند ِ سودمند برای ِ تازه‌عروس‌ها و تازه‌دامادها – بخش ۱۱

پند ِ سودمند ِ ۱۰ رحمانیت داشته باشید [توضیح ِ ترجمنده: نویسنده از واژه‌ی ِ عبری ِ راخمانس در این فصل بهره برده است و در آغاز...

ادامه مطلب