پشتیبانی ِ مالی

سپاس بسیار از شما که تصمیم به پشتیبانی ِ مالی از کارها و پروژه‌هایی گرفتید که من دارم انجام می‌دهم. خب، بی‌شک این کمک‌ها خیلی جاها می‌تواند دل‌گرمی‌بخش باشد و به من یاری می‌رساند که تمرکز ِ بیش‌تری روی ِ این پروژه‌ها داشته باشم.

کارت به کارت

هر مبلغی که خودتان دوست داشتید می‌توانید به این شماره کارت ِ بانکی به نام ِ فرهاد رحیمی بانک آینده واریز کنید:

۶۳۶۲-۱۴۱۱-۰۵۶۴-۵۳۶۱
IR53-062-000000-0302358410008

پس از واریز اگر دوست داشتید از نشانی ِ ایمیل ِ sepidfekr روی ِ جیمیل خبری هم به من بدهید.

دادن ِ پول ِ یک قهوه در کافه-ت

این سایت ِ ایرانی هم مثل ِ نمونه‌های ِ خارجی به کاربران اجازه می‌دهد تا برای ِ پشتیبانی از هر کسی به اندازه‌ی ِ پول ِ یک قهوه یا چایی او را مهمان کنند.
شما هم اگر دوست داشتید می‌توانید از نشانی ِ زیر مرا مهمان ِ خودتان کنید تا کمی در این زمانه‌ی ِ سرد گرم شوم:
coffeete.ir/farhad

ایمیل ِ دل‌گرمی‌بخش

با این که ما آدم‌ها این دنیا رو جوری ساختیم که پول خیلی جاها نیاز است ولی هنوز هم همه جا پول همه چیز نی‌ست. همین که یک ایمیل به من بزنید و یک «دم‌ات گرم» به من بگویید، خسته‌گی از تن‌ام در می‌رود و برای ِ ادامه‌ی ِ این کارها دل‌گرم‌تر می‌شوم.
نشانی ِ ایمیل‌ام هم که sepidfekr روی ِ جیمیل است.

معرّفی

اگر به هر دلیلی دوست ندارید یا نمی‌توانید کمک ِ‌مالی برای ِ پیش‌برد ِ پروژه‌هایی که دارم انجام می‌دهم داشته باشید، ولی با این همه این کارها از دید ِ شما ارزش‌مند است، به‌ترین کمک این است که کتاب‌ها و نوشته‌ها و پروژه‌های ِ مرا به دوستان‌تان و دیگران بشناسانید. همین که لینک ِ کتاب یا یکی از پروژه‌های‌ام را برای ِ آن‌ها بفرستید یا به اشتراک بگذارید، به‌ترین کار را انجام داده اید.